Dự án

Bệnh viện Từ Dũ

Thông tin dự án

Hạng mục: chống thấm tầng hầm, mái, sê nô, nhà vệ sinh,...