Quicseal 105

2018-09-28

A. Trình tự thi công

1. Vệ sinh, đục tẩy chân tường

2. Bắt kim vào tường

3. Gắn đầu neo, bơm Quicseal 105 vào

4. Tô trát lại bằng vữa có phụ gia latex hoặc vữa chuyên dụng, bàn giao và hoàn thiện

B. Hình ảnh thực tế

1. 

 2.

3.

4.