Sách mới: Vật liệu và công nghệ chống thấm công trình xây dựng

2017-08-24
 

Tác giả: Hoàng Minh Đức, Nguyễn Xuân Quý
Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2015. Số trang: 120
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002048 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:
Hiện tượng thấm dột các công trình xây dựng xuất hiện và tồn tại trong suốt quá trình hình thành và phát triển các công trình xây dựng. Hiện tượng này không những làm giảm giá trị thẩm mỹ, điều kiện tiện nghi và công năng sử dụng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến độ bền lâu của công trình. Trong những năm gần đây, mặc dù công tác chống thấm đã được quan tâm từ trong quá trình thiết kế xây mới công trình nhưng hiện tượng thấm vẫn thường xuyên xảy ra, cả trong quá trình thi công và trong vận hành, sử dụng công trình, làm thiệt hại một lượng kinh phí đáng kể cho công tác sửa chữa. Với sự hội nhập khu vực và quốc tế, thị trường xây dựng Việt Nam đã xuất hiện nhiều loại vật liệu chống thấm nhập khẩu và tự sản xuất trong nước, các phương pháp chống thấm hiện đại được áp dụng ngày càng nhiều trên các công trình. Cuốn sách “Vật liệu và công nghệ chống thấm công trình xây dựng” xác định mục tiêu dựa trên điều kiện khí hậu, vật liệu và đặc điểm công trình, giới thiệu các giải pháp hoàn thiện công tác thiết kế và thi công chống thấm các công trình xây dựng nhà cao tầng.

Nội dung sách gồm 6 chương:

Chương 1: Chống thấm cho các công trình nhà cao tầng trên thế giới và tại Việt Nam.

Chương 2: Hiện tượng và nguyên nhân thấm tại các công trình nhà cao tầng Việt Nam.

Chương 3: Vật liệu và công nghệ chống thấm.

Chương 4: Công tác chống thấm phần ngầm công trình nhà cao tầng.

Chương 5: Công tác chống thấm mái.

Chương 6: Công tác chống thấm phần thân và các khu dùng nước.


Thư viện Bộ Xây dựng