SƠN GIẢM NHIỆT - CHỐNG THẤM - ST45T

SƠN GIẢM NHIỆT - CHỐNG THẤM - ST45T

N GIẢM NHIỆT - CHỐNG THẤM ST45T

THERMAL INSULATION AND WATERPROOFING PAINT

Xuất xứ: Việt Nam

Xem tài liệu kỹ thuật tại đây

Giá bán: 3.800.000đ

Description / Mô tả

ST 45T is a single component, ready-to-use, water based liquid applied acrylic waterproof membrane. Cures to form a touch, seamless, elastomeric waterproofing membrane with excellent adhesion to most substrates. Paint film can help reduce the surface temperature (corrugated iron or wall) from 10 - 25°C depending on the degree of sunshine and the thickness of the paint film.

ST 45T là màng chống thấm acrylic gốc nước một thành phần, thi công dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Sau khi đóng rắn tạo thành màng chống thấm đàn hồi, dai, không mối nối, có độ bám dính tuyệt vời với hầu hết các bề mặt. Màng sơn có thể giúp giảm nhiệt độ bề mặt (tôn hoặc tường) từ 10 - 250C tùy theo mức độ trời nắng và chiều dày màng sơn

Uses/ Ứng dụng

• Used for waterproofing of concrete, metal, clay-tiled roofs, external wall (seepage repair). Concealing hairline cracks and shrinkage cracks less than 0,3mm width. Protection against deterioration from effects of the UV rays.

• Được sử dụng để chống thấm các bề mặt bê tông, kim loại, gỗ, mái ngói, tường ngoài (sửa chữa thấm). Bảo vệ bề mặt chống lại sự suy giảm từ ảnh hưởng của tia cực tím (UV)

• Reduce the surface temperature of corrugrated iron roof or wall exposed to direct sunlight from 10 – 25 oC. Especially when it is sunny, the temperature of the exposed surface will decrease more (surface directly affected by the sun in the west).

• Giảm nhiệt độ bề mặt mái tôn hoặc tường nhà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời từ 10 – 25 oC. Đặc biệt khi trời càng nắng thì nhiệt độ bề mặt tiếp xúc giảm càng nhiều (các bề mặt chịu tác động trực tiếp của nắng hướng Tây)

Application / Thi công

Careful surface preparation is essential for optimum finish and durability. The surface needs to be clean, dry and sound, free of any contamination, which may harmfully affect the adhesion of the membrane.

Chuẩn bị bề mặt cẩn thận là điều cần thiết để việc thi công tối ưu và bền vững nhất. Bề mặt cần phải sạch, khô và rắn chắc, không có bất kỳ sự nhiễm bẩn nào có thể gây tác hại đến độ bám dính của màng.

Stir ST 45T manually before application.

Khuấy đều ST 45T trước khi thi công.

ST 45T can be applied with roller, brush or spray equipment. Apply firs and second coat of ST 45T at coverage. Allow the second coat to dry for a minimum 1-2 hours before continuting with the subsequent coat of ST 45T

ST 45T có thể thi công bằng rulo, cọ hoặc thết bị phun. Thi công lớp thứ nhất và thứ hai ST 45T theo định mức. Để lớp thứ hai khô tối thiểu 1-2 giờ trước khi phủ lớp tiếp theo (nếu cần thiết) của ST 45T.

Note/ Ghi chú:

Construct in dry conditions, avoid direct contact with rain water when the product is not completely dry.

Thi công trong điều kiện khô ráo, tránh tiếp xúc với nước mưa khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn.

When using the product should use the instruments of labor protection: Wear goggles, gloves, masks, wear protective clothing to ensure safet

Khi sử dụng sản phẩm cần sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động: Đeo kính, găng tay, khẩu trang, mặc áo quần bảo hộ để đảm bảo an toàn lao động

Packing & Coverage / Đóng gói & Định mức

Paking Size / Quy cách : 5 & 20 KG set / bộ

Storage condition : Dry, cool, shaded place.

Bảo quản : Nơi khô ráo, thoáng mát

Shelf life : 12 months Hạn sử dụng : 12 tháng

Coverage / Định mức :

Coating with two layers : 0,25 – 0,30 kg / m2 / layer (for Wall)

                                        0,50 – 0,55 kg / m2 / layer (for Roof)

Quét 2 lớp                     : 0,25 - 0,30 kg / m2 / lớp (cho Tường)

                                        0,50 - 0,55 kg / m2 / lớp (cho Sàn mái)