SON TINH TRADING CONSTRUCTION CO.,LTD

491/161 Huynh Van Banh Street, Ward 13, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Tel: 028 3995 1088 

Sale: 0938 319 386 (Ms Nhung) - Email: nhungntt@sontinhco.com

Sale: 0932 753 993 (Mr Duc) - Email: duc.nguyenanh@sontinhco.com

Technical: 0903 94 2222 (Mr Bau) - Email: bau@sontinhco.com

 

 


028 3995 1088